Misleidende invloeden in deze tijd

Deel 1

 

De betovering

 

Als er maar iets te vinden is waarmee door tegen God in werkende krachten getracht kan worden onze aandacht af te leiden van het nieuwe leven dat wij in Christus ontvangen hebben, dan zal dit aangewend worden ook.
Jezus waarschuwde dat er vele valse profeten uit zouden gaan om te trachten de uitverkorenen te misleiden. Dit zijn geen personen die wij moeten zoeken op het erf van de wereld, maar op het erf van de christenen.
In feite worden valse profeten aangedreven door geesten die niet van Gods Koninkrijk zijn.

  • Deze kunnen zich zelfs zodanig vermomd manifesteren, dat vele christenen hen niet als zodanig herkennen of onderkennen.


In onze tijd, en op dit moment zeer actueel (1996), is er een voortgaande tendens om bezig te zijn met, en gericht te zijn op zaken die te maken hebben met de Joodse tradities en achtergronden. Feitelijk gezien zijn er, door (valse) broeders heen, misleidende geesten aan het werk die, zoals Paulus het zei, onze vrijheid in Christus bespieden. (Galaten 2:4).
Zij proberen ons opnieuw tot slaven te maken van Joodse wetten en inzettingen. Met een vrome smoes en aantrekkelijk lijkende voorwendsels dienen zij zich aan door middel van nieuwe modekreten zoals: "teruggaan naar 'onze' wortels."

Wordt door het evangelie juist getracht om de Jood onder de wet vandaan te halen door de introductie van een NIEUW verbond, dan worden nu volken wiens wortels geheel niet in het Jodendom liggen zodanig door misleidende geesten gemanipuleerd dat zij weer onder een bedekking komen die juist in Christus weggenomen was.
Paulus noemt dit rechtuit TOVERIJ !

"O, onverstandige Galaten, wie heeft u BETOVERD ....."
(Galaten 3:1).

Dit nu is wat er gebeurt als wij weer zonodig de Joodse feesten moeten gaan vieren en nalopen. Ja, zelfs horen wij geluiden dat de sabbat toch ook wel gevierd 'mag' worden.

Nu hebben al dit soort aangelegenheden die behoorden tot het Oude Verbond, weldegelijk een bepaalde waarde voor ons. Dit zullen wij echter alleen maar op geestelijke wijze kunnen verstaan en interpreteren.
Het gaat nu niet meer om zaken in de natuurlijke en zichtbare wereld, maar in de geestelijke gewesten en met betrekking tot de geestelijke erfgoederen in Christus. Colossenzen 2:16-17:

"Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten of drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is."

 

  • O christen, als u vrijgekocht bent,
    laat u dan niet weer opnieuw een slavenjuk aanmeten !!!

 

Volgende hoofdstukken vindt u onder:
Klik hier